BosanskiHrvatskiSrpskiEnglish
Search
Login

BeHaBIOCert - Zadruga za organsku kontrolu i certifikaciju p.o.

Aktuelno

Radionica: Osnovne informacije o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065

BeHaBIOCert je u toku prošle sedmice u Ravnom, Konjicu i Jablanici održao radionice sa temom „Osnovne informacije o pravilima organske proizvodnje i normi EN 17065, sa naglaskom na organsku biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i pčelarstvo te Pravilnik 834/2007, a naročito na postupak certifikacije od podnošenja aplikacije do izdavanja certifikata“. Radionice su organizovane u okviru Projekta Stvaranje uslova za zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji “, koji implementira njemačka nevladina organizacija Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V., a finansira Vlada Savezne Republike Njemačke u saradnji sa navedenim općinama.

Opširnije...
Izgradne održive ekonomije kroz razvoj MSP i turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini

BeHaBIOCert je u Varešu 16.02. 2016. godine održao Radionicu „Pravila organske proizvodnje, važeće norme Evropske unije, sa posebnim osvrtom na organsku biljnu proizvodnju, organsko stočarstvo i pčelarstvo i preradu organskih proizvoda te postupak certifikacije“. Radionica je organizovana u okviru  projekta „Izgradne održive ekonomije kroz razvoj MSP i turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini“, koji implementira njemačka nevladina organizacija Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V., a finansira Vlada Savezne Republike Njemačke u saradnji sa Općinom Vareš.

Opširnije...
About me
O nama

BeHaBIOCert je prva certifikacijska kuća - članica Međunarodne federacije pokreta ekološke poljoprivrede (IFOAM) iz BiH. Bavite li se proizvodnjom, preradom i prometom (trgovina, uvoz, izvoz) ekoloških poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, BeHaBIOCert Vam može ponuditi međunarodno prihvaćeni stručni nadzor i certifikaciju Vaših proizvoda prema različitim standardima ekološke proizvodnje te time omogućiti nesmetani pristup tržištu BiH, susjednih zemalja kao i vodećim svjetskim tržištima...

- Pročitaj više -

O ekološkoj poljoprivredi

Cilj ekološke poljoprivrede je sistem održive proizvodnje...

Organska hrana

Nekoliko stvari koje treba imati na umu o organskoj hrani..

Zašto se certificirati?

Bosna i Hercegovina, kao buduća članica EU mora pratiti...

Kako dobiti certifikat?

Certifikacija je proces provjere da li su zadovoljeni utvrđeni...

Uredba EU br.834/2007, zemlje članice EU – izdavanje certifikata od strane ovlaštene organizacije (ABC)